Voorwaarden

CodeDiver maakt gebruik van de branche voorwaarden van FENIT gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003. Hieronder kunt u deze voorwaarden bekijken als PDF document: Branche voorwaarden FENIT Branche voorwaarden FENIT